دات نت نیوک

 

 • نسخه آزمایشی

 • مشخصات ثبت کننده ایده

  پرکردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.
 • حوزه ایده فرهنگی پیشنهادی

 • برنامه : اگر ایده پیشنهادی شما در قالب اجرای یک برنامه فرهنگی جهت بهبود یک امر، یا حل یک مشکل به روش فرهنگی است این گزینه را انتخاب فرمائید.

  محصولات : اگر ایده شما مربوط به تولید یک محصول فرهنگی است این بخش را انتخاب فرمائید.

  خدمات مستمر : اگر ایده شما مربوط به ارائه خدماتی جدید در بخش‌های گوناگون این سازمان مانند کتابخانه ها، نگارخانه ها، آموزش، مهدکودک ها و ........... است، این گزینه را انتخاب فرمائید.

  مدیریتی/سازمانی : اگر ایده و یا طرحی جهت بهبود عملکرد و یا اصلاح فرایندهای موجود در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مراکز وابسته به آن همچون فرهنگسراها، خانه فرهنگ ها، کتابخانه ها و .... دارید، این گزینه را انتخاب بفرمائید.
 • اطلاعات ایده